W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przypominamy o obowiązku złożenia ww. oświadczeń w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na czasowe wyłączenie bezpośredniej obsługi pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, przy wejściu do budynku Zespołu Szkół w Turobinie została umieszczona Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić ww. dokumenty w formie papierowej. Każde oświadczenie powinno być wypełnione według określonego wzoru do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania/stypendia.