z dnia 30 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Zespole Obsługi              

Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie

Scan