Zarządzenie  nr  10

Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół

w Turobinie

z dnia 16 grudnia 2021 r.

 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Zespole Obsługi              

Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie

Zarzdzenie-nr-10