Zarządzenie nr 8 Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Turobinie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie
Zarzdzenie-nr-8-Kierownika-Zespou-Obsugi-Ekonomiczno---Admi