z dnia 30 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Zespole Obsługi              

Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie

Scan

Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą spróbować swoich sił z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny nauki. Skierowany jest on do uczniów z obszaru całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

1. Konkurs „TopMaths” zostanie przeprowadzony online w serwisie edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

                         

dzień wolny

jpg

Scan

Rozmiar: 251.88 kb
Odsłon : 57
Data dodania: 2021-04-30

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz (fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/14/Wniosek_zatwierdzony_komputery_2020_pdf.pdf)

Wersja edytowalna wniosku - otwórz (fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/14/Wniosek_zatwierdzony_komputery_2020_xlsx.xlsx)

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz (fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/14/Instrukcja_wypelniania_wniosku_zatwierdzona_Komputery_2020.pdf)

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz (fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/Komputery/14/Rozliczenie_zatwierdzone_komputery_2020_pdf.pdf)

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13 ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie, adres: Turobin, ul. J. Piłsudskiego 34,

Tel. 84 68 33 336, 84 68 33 231.

Komunikat ws. pracy zdalnej pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie

W związku z zarządzeniem Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie w sprawie działań zapobiegających rozwijaniu się epidemii uprzejmie informujemy, że pracownicy Zespołu Obsługi od dnia 03.11.2020 r. do 04.12.2020 r. wykonują pracę zdalnie. 

W związku z powyższym prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 84 6833231.